Overslaan en naar de inhoud gaan

De collectie

De stad Antwerpen en haar musea beheren vele kunstcollecties, waarvan de collectie Kunst in de Stad wellicht de grootste zichtbaarheid geniet: in alle stadsdistricten sieren standbeelden, monumenten en andere kunstwerken de straten, pleinen en parken.

Wat is de collectie Kunst in de Stad?

De collectie Kunst in de Stad bevat alle kunstwerken, standbeelden en monumenten in de publieke ruimte die deel uitmaken van het stedelijke kunstpatrimonium. Dit wil zeggen dat alle collectiestukken ten minste deels met publieke middelen zijn aangekocht of geproduceerd, of geschonken zijn aan de stad. Het gaat dus om kunst die ons allen toebehoort en die dag en nacht te zien is.

De collectie Kunst in de Stad bevindt zich op de grens tussen roerend en onroerend erfgoed: ze maakt deel uit van de textuur van de stad zelf. Beelden en monumenten zijn vaak niet alleen plaatsgebonden, maar ook “plaats bepalend” en geven zo betekenis aan onze gemeenschapsruimte.

De collectie Kunst in de Stad omvat meer dan 250 kunstwerken, zowel historische beelden en monumenten alsook moderne en hedendaagse kunstwerken. Behoren niet tot collectie Kunst in de Stad: street art, stripmuren, poëziemuren, kunstwerken die onlosmakelijk deel uitmaken van de architectuur van stedelijke gebouwen, tijdelijke initiatieven van derden en kunstwerken in privébezit zichtbaar in de publieke ruimte.

De lopers

Over de collectie Kunst in de Stad

De collectie Kunst in de Stad wordt verzameld en beheerd voor het maatschappelijk belang en de gedeelde stedelijke ruimte.

Silver Screen

Opdrachten, aankopen en schenkingen

Hoe wordt de collectie Kunst in de Stad uitgebreid?

Medewerkers restaureren een werk in het kunstpark

Onderhoud en restauraties

Kunst in de Stad voorziet in het preventief onderhoud van de collectiestukken.

Peter Benoitmonument

Adviescommissie Kunst in de Stad

De commissie Kunst in de Stad verleent artistiek en technisch advies aan het college van burgemeester en schepenen.

Openluchtdepot

Openluchtdepot collectie Kunst in de Stad

In het openluchtdepot worden werken uit de collectie Kunst in de Stad tijdelijk of permanent in bewaring genomen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Word vriend van het museum