Overslaan en naar de inhoud gaan

Presentatie en creatie

Het Middelheimmuseum presenteert een sterk gevarieerd aanbod van collectiestukken en tentoonstellingsprojecten.

Het Middelheimmuseum presenteert een sterk gevarieerd aanbod van collectiestukken en tentoonstellingsprojecten, en verbindt beide in een bedachtzaam, selectief aankoopbeleid en in een voortdurende reflectie. 

Het Middelheimmuseum voert een voortdurend onderzoek naar de vele gedaanten van de beeldhouwkunst en hun onderlinge samenhang. Ruimtelijk georiënteerde kunst is immers een uitgestrekt terrein: van monolithische beeldhouwwerken tot installaties, van land art tot performance, van sculptuur tot architectuur, van onverwoestbaar tot efemeer. 

Het museum organiseert jaarlijks één grote zomertentoonstelling, aangevuld met een aantal projecten voor fijnproevers verspreid over de rest van het jaar. Solotentoonstellingen, groepstentoonstellingen, collectiepresentaties maar ook intensieve samenwerkingen met kunstenaars. 

Door in te zetten op de creatie van nieuwe werken voor tentoonstellingen, dit proces nauw te begeleiden en te ondersteunen, en het tentoonstellingsprogramma te verbinden met het aankoopbeleid, opent het museum samen met de kunstenaar – zowel gevestigde als beginnende - nieuwe kansen binnen diens oeuvre. Het museum kan zo ook nieuwe kunstwerken in primeur tonen aan het publiek.  

In 2014 werd een reflectiegroep samengesteld die op intensieve basis nadenkt over de samenhang tussen het tentoonstellings- en het collectiebeleid. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Word vriend van het museum