Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegankelijkheid

Iedereen moet de informatie op de website van het Middelheimmuseum eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.

Stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet.

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17 november 2020

De toegankelijkheid van Middelheimmuseum werd laatst gecontroleerd via een WCAG-onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd expert.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 17 november 2020.

 

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

 

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

 

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

Werkpunt 1

Sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst of hebben een incorrecte alternatieve tekst.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.1.1. Niet-tekstuele content

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgMet name slechtzienden en blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

Werkpunt 1

Sommige video's op onze website hebben geen ondertitels en/of audiobeschrijvingen.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:

 • https://www.middelheimmuseum.be/nl/pagina/geschiedenis
 • GevolgMet name mensen die slechthorend of doof zijn, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 2

Sommige video's op onze website hebben geen ondertitels en/of audiobeschrijvingen

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:

 • https://www.middelheimmuseum.be/nl/content/middelheim-anders-bekeken
 • GevolgMet name mensen die slechthorend of doof zijn, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 3

Sommige video's op onze website hebben geen ondertitels en/of audiobeschrijvingen.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 3

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:

 • https://www.middelheimmuseum.be/nl/pagina/radio-woordenwoud-0
 • GevolgMet name mensen die slechthorend of doof zijn, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Werkpunt 1

De volgorde waarin onderdelen op de pagina voorgelezen worden, is niet logisch voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.3.1 Info en relaties

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgMet name blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 2

De koppen en tussentitels zijn niet overal op de juiste manier gemarkeerd.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.3.1 Info en relaties

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:

Werkpunt 3

Sommige PDF bestanden missen een taalinstelling en zijn nog niet getagd.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.3.1 Info en relaties

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 3

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:

 • https://www.middelheimmuseum.be/nl/pagina/museumspel-muzzz%C3%A9
 • GevolgDeze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Werkpunt 1

Enkele links op onze website hebben een afwijkende kleur, maar zijn niet onderstreept of op een andere manier herkenbaar.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.4.1 Gebruik van kleur

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:

 • https://www.middelheimmuseum.be/nl/kalender
 • GevolgDeze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor slechtzienden, mensen met een kleurstoornis en blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 2

Sommige onderdelen op onze website zijn niet goed bruikbaar voor mensen die kleurenblind zijn. Het gaat om sommige teksten die onleesbaar zijn in de hoge contrast versie. In de standaardversie van de website hebben sommige kleurcombinaties ook onvoldoende contrast. Het hamburgermenu in de mobiele versie is soms moeilijk zichtbaar vanwege een te laag kleurcontrast tussen het icoon en de achtergrond.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.4.3 Contrast (minimum)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

 • GevolgMet name slechtzienden en mensen met een kleurstoornis zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 3

Sommige pagina’s op onze website werken niet goed voor mensen die moeten inzoomen om de tekst te kunnen lezen.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.4.4 Herschalen van tekst

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 3

 • GevolgMet name slechtzienden zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 4

Sommige pagina’s op onze website werken niet goed voor mensen die meer ruimte willen toevoegen tussen letters, woorden, lijnen en paragrafen.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.4.12 Tekstafstand

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 4

 • GevolgDeze informatie is niet of moeilijk leesbaar voor mensen met een leerstoornis.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

Werkpunt 1

Sommige onderdelen op onze website zijn niet bruikbaar voor mensen die enkel een toetsenbord kunnen gebruiken

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.1.1 Toetsenbord

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

Werkpunt 1

Op de homepage en andere pagina's staat een carrousel met foto’s die bewegen. Er is geen pauzeknop.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:

 • https://www.middelheimmuseum.be/nl/content/originele-geschenken
 • GevolgDeze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor mensen die gebruik maken van spraakcommando's, mensen met een leerstoornis en mensen die gevoelig zijn voor epilepsie.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Werkpunt 1

De skiplink op elke pagina werkt niet naar behoren.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.4.1 Blokken omzeilen

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgDeze informatie is niet goed leesbaar of raadpleegbaar voor mensen met een motorische beperking en mensen die gebruik maken van spraakcommando's.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 2

Sommige pagina's hebben in de codetaal een foutieve opbouw.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.4.1 Blokken omzeilen

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:

 • https://www.middelheimmuseum.be/nl/pagina/kasteel
 • GevolgDeze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 3

Sommige pagina's zijn niet navigeerbaar via het toetsenbord.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.4.3 Focusvolgorde

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 3

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:

 • https://www.middelheimmuseum.be/nl/kalender
 • GevolgDeze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor slechtzienden, blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken en mensen met een motorische beperking.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 4

De links om de tekengrootte te veranderen, hebben dezelfde linktekst "A".

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.4.4 Linkdoel (in context)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 4

 • GevolgDeze informatie is moeilijk te begrijpen voor slechtzienden en mensen die gebruik maken van spraakcommando's.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 5

Sommige pagina's bevatten links die enkel bestaan uit een afbeelding met een lege alternatieve tekst.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.4.4 Linkdoel (in context)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 5

 • GevolgDeze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken en mensen met een motorische beperking.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 6

Sommige pagina's bevatten slideshows met lege alt-teksten.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.4.4 Linkdoel (in context)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 6

 • GevolgDeze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 7

Sommige pagina's bevatten links met geen betekenisvolle linktekst.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.4.4 Linkdoel (in context)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 7

 • GevolgDeze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken en mensen die gebruik maken van spraakcommando's.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

Werkpunt 1

Onze website wordt mogelijk niet voorgelezen in de juiste taal

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 3.1.1 Taal van de pagina

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgDeze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken en mensen die gebruik maken van spraakcommando's.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

Werkpunt 1

Het e-mailveld van het nieuwsbriefformulier in de footer heeft nog geen label.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 3.3.2 Labels of instructies

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgDeze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, mensen die gebruik maken van spraakcommando's, mensen met een leerstoornis en laaggeletterden.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Werkpunt 1

Id-waarden moeten uniek zijn.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 4.1.1 Parsen

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgDeze informatie is mogelijk niet leesbaar of raadpleegbaar voor alle bezoekers.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 2

De voorleesfunctie van Readspeaker is niet goed geconfigureerd.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 4.1.2 Naam, rol, waarde

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

 • GevolgHet voorlezen gebeurt niet optimaal en verliest daardoor zijn meerwaarde voor mensen met een leerstoornis en laaggeletterden.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 3

De zoekfunctie leidt niet naar een zoekpagina.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 4.1.2 Naam, rol, waarde

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 3

 • GevolgDe zoekfunctie leidt naar een uitklapmenu. Dat gedrag is verwarrend voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF’s op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. Ondervind je een probleem bij het lezen of invullen van een document, neem dan contact op met ons op via middelheimmuseum@antwerpen.be. Wij engageren ons dan om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

 

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Word vriend van het museum