Overslaan en naar de inhoud gaan

Word schenker

Iedere gift, iedere schenking – hoe klein ook – is meer dan welkom! Geef aan het Middelheimmuseum en word mecenas!

Jouw gift, schenking of nalatenschap maakt een belangrijk verschil om de missie van het Middelheimmuseum te helpen verwezenlijken. Het draagt bij aan conservatie, restauratie, wetenschappelijk onderzoek, aankopen, presentatie of tentoonstellingen, waarvoor het museumbudget niet toereikend is.

Als je iets geeft aan het Middelheimmuseum, blijf je iets betekenen. Met jouw schenking maak je deel uit van ons verhaal.

 

Hoe schenk je?

Via een gift

De steun van talrijke genereuze particulieren speelt een fundamentele rol in onze werking. Draag jij ook het Middelheimmuseum een warm hart toe? Dan kan je ons steunen door middel van een financiële gift.

Je kan onmiddellijk een gift storten via een eenvoudige bankoverschrijving  op rekening BE 10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding S70100. Deze gift is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro (Art. 104 WIB). Hiermee steun je de Middelheim Promotor bij de aankoop van een nieuw kunstwerk voor het Middelheimmuseum.

Lees meer over giften aan een erfgoeddoel op www.erfgoeddoel.be. Giften aan een erkend goed doel worden afgetrokken van je inkomsten waarop je belasting moet betalen. Je krijgt het jaar nadien een fiscaal attest. Van jouw gift krijgt je bijna de helft terug van de fiscus.

Via een object

Overweeg je een schenking van een kunstobject aan het Middelheimmuseum dat waardevol kan zijn voor de museumcollectie? Dan kan je contact met ons opnemen via middelheimmuseum@antwerpen.be.

Een panel van onafhankelijke experts bekijkt vervolgens of het kunstobject voldoet aan de criteria van het collectiebeleidsplan.

Via een nalatenschap

Een legaat (een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed uit je nalatenschap) nalaten aan het Middelheimmuseum kost je niets vandaag, maar zal extreem waardevol zijn voor het Middelheimmuseum in de toekomst.

Interessant is ook de techniek van het duo-legaat: je laat een som of een bepaald goed na aan je wettelijke erfgenaam en een andere som of goed aan een (erf)goed doel. Het erfgoeddoel betaalt dan zowel de eigen successierechten als deze van uw wettelijke erfgenaam. Zo houdt je wettelijke erfgenaam er netto meer aan over. Lees meer op www.testament.be.

Als je beslist om via testament een legaat na te laten aan het Middelheimmuseum, raden wij je aan om dit eerst te bespreken met uw notaris (lees meer op www.notaris.be). Daarnaast staat het je vrij om ook ons in vertrouwen te betrekken bij je toekomstige plannen. Deze informatie behandelen wij uiteraard uiterst vertrouwelijk en in alle discretie en verbind je op geen enkele manier met ons. Wel bedanken wij je persoonlijk alvast oprecht, mocht je ons jouw intentie willen meedelen.

Je kan contact opnemen met middelheimmuseum@antwerpen.be.

 

Hoe word je schenker?

Neem contact op met middelheimmuseum@antwerpen.be.

Elke gift, elke schenking, elk legaat is belangrijk voor ons – ongeacht de grootte. Wij zijn elke schenker diep dankbaar!

 

Onze schenkers

Dankzij de generositeit van schenkers kan het Middelheimmuseum blijven werken aan een waardevolle en relevante collectie.

Het Middelheimmuseum heeft een groot deel van zijn collectie te danken aan schenkingen. 71% van de collectie (inclusief beeldhouwwerken, tekeningen, prenten, medailles,…) van het Middelheimmuseum staat geregistreerd als ‘schenking’. Vaak gaat het om schenkingen van kunstenaars of hun erven, verenigingen, bedrijven of privé personen.

Het Middelheimmuseum dankt al zijn schenkers en bemiddelaars – velen wensen anoniem te blijven – voor hun generositeit. Dankzij hen kan het museum zijn collectie blijven uitbreiden en zo de cultuurbeleving van de bezoeker optimaliseren.

Enkele belangrijke schenkers

 • Middelheim Promotors
 • De familie Craeybeckx
 • Graaf Philippe d’Arschot
 • Frans Leytens
 • J. Speth
 • Vereniging tot Verrijking van het Belgisch Artistiek en Folkloristisch Patrimonium
 • Schoon Antwerpen v.z.w.
 • Grand Bazar n.v., Antwerpen
 • Erven Jozef Muls
 • Sociaal Secretariaat Bouwbedrijf (Antwerpen)
 • Société pour les relations culturelles internationales en het Centre Japonais de Sculpture, Tokio
 • R. Neefs
 • Assubel Brussel
 • Vincentelli-Sheid, mevrouw C.
 • BASF (Antwerpen)
 • Verzekeringsgroep Apra

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Word vriend van het museum