Overslaan en naar de inhoud gaan

Een bruikleen aanvragen

De collectie van het Middelheimmuseum telt zo’n 1800 unieke kunstwerken. Die tonen we liefst aan zoveel mogelijk mensen. Daarom leent het museum zijn werken en objecten ook uit voor presentaties in andere musea en kunstinstellingen. Er zijn uiteraard wel enkele voorwaarden aan verbonden. Hoe vraag je een bruikleen aan? Lees er alles over op deze pagina.

OPGELET: er is een algemene bruikleenstop tot 30 juni 2024. Vanaf 1 januari 2024 starten we opnieuw met het verwerken van bruikleenaanvragen. 

 

Stap 1. Zoek in onze collectiedatabank

Het grootste deel van de collectie van het Middelheimmuseum is gedigitaliseerd. Ben je op zoek naar een specifiek werk of object?
Doorzoek onze collectie online

Door copyright-restricties zijn niet bij elk werk beelden opgenomen. Je kan het beeldmateriaal wel ter plaatse komen raadplegen in onze bibliotheek. Maak daarvoor een afspraak via middelheimmuseum_bibliotheek@antwerpen.be.

 

Stap 2. Documenteer je aanvraag

Om de bruikleenaanvraag grondig te kunnen beoordelen, vragen we je je verzoek uitgebreid en volledig te documenteren. Let er dus op dat je zeker volgende informatie meegeeft:

Over de tentoonstelling

 • Naam en adres van de instelling
 • Contactgegevens van de contactpersoon
 • Tentoonstellingstitel, periode en locatie
 • Omschrijving van het tentoonstellingsconcept
 • Belang van de aangevraagde bruikleen binnen de tentoonstelling
 • Specifieke plaats van opstelling, met facility report bij een eerste aanvraag
 • Bij een tentoonstellingsvenue: data per instelling

Over de gewenste bruikleen

 • Naam van de kunstenaar
 • Titel van het kunstwerk
 • Heb je beeldmateriaal nodig of niet

 

Stap 3. Dien de aanvraag aan

Je kan de gewenste bruikleen schriftelijk aanvragen per mail of per brief, uiterlijk 6 maanden voor de aanvang. Deze ruime periode is nodig om de aanvraag grondig te beoordelen en bij positief antwoord de bruikleen zorgvuldig voor te bereiden en de nodige werkzaamheden in te plannen.

Richt de aanvraag tot de directeur van het Middelheimmuseum en/of het hoofd collecties. Verzend de mail naar middelheimmuseum_collections@antwerpen.be. Of stuur de brief naar:

Middelheimmuseum
t.a.v. directie / hoofd collecties
Middelheimlaan 61
2020 Antwerpen

 

Stap 4. We beoordelen je aanvraag

Elke aanvraag wordt dubbel beoordeeld: zowel op inhoudelijk vlak als op het gebied van risicobeheer. We gaan in op je verzoek als de evaluatie op beide vlakken positief is.

Belangrijkste criteria

 • Laat de fysieke conditie van het werk het toe om te reizen?
 • Is het kunstwerk wel verplaatsbaar en betreft het geen site-specifiek werk?
 • Zijn de omstandigheden, de locatie en duur van de tentoonstelling geschikt?

Praktische overwegingen

 • Maakt het werk geen essentieel deel uit van de presentatie in het kunstpark?
 • Wordt het werk niet getoond in het Collectiepaviljoen?
 • Is het werk niet elders al toegezegd?

Uitzonderlijk

 • Uitzonderlijk speelt de beperkte capaciteit van de afdeling Collecties een rol, waarbij we genoodzaakt zijn tijdelijk een bruikleenstop aan te houden. Als dat voorvalt, lees je dit op deze pagina.

 

Voorwaarden en kosten

Koerier

Bij de uitleen van complexe of fragiele objecten kan het Middelheimmuseum ervoor kiezen het werk te laten begeleiden door een koerier. Daarvoor moet soms extra capaciteit worden ingehuurd. Deze onvermijdelijke kosten moeten we helaas in rekening brengen bij de bruikleennemer.

Andere kosten

De bruikleennemer neemt voor de bruikleen alle betrokken kosten voor zijn rekening, zoals voor verzekering, conditiecontrole, conservering, verpakking, transport, installatie en begeleiding.

Annulering

Het kan voorvallen dat de bruikleennemer een bruikleen om gegronde reden kan annuleren. In dat geval behoudt het Middelheimmuseum zich het recht voor om de effectief gemaakte kosten door te rekenen aan de bruikleennemer. Annuleringen dienen schriftelijk gemeld te worden aan het hoofd Collecties.

 

Informatie en beeldmateriaal

Meer informatie

Wil je meer informatie over de bruikleenprocedure? Of zit je met vragen? Stuur ons een mailtje via middelheimmuseum_collections@antwerpen.be.

Beeldmateriaal

Voor het gebruik van beeldmateriaal helpt onze medewerker digitalisering je graag verder. Contacteer Erik via Erik.Rombaut@antwerpen.be.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Word vriend van het museum