Overslaan en naar de inhoud gaan

Missie en visie

Lees hier de missie en visie van het museum.

Missie

Onder de blote hemel boven de stad, verbindt het Middelheimmuseum de moderne met de hedendaagse beeldhouwkunst. Kunst, architectuur en natuur komen in het museumpark samen tot een aantrekkelijke beleving. De collectie inspireert een prikkelend programma, waarin kunstenaars van vandaag telkens nieuwe vragen, inzichten en mogelijkheden aanreiken.

Middelheimmuseum is genereus en kijkt met alerte blik naar de wereld. Dat geldt ook voor ons publiek, de kunstenaars en de partners die samen met ons dit hedendaagse erfgoed ontwikkelen, bevragen en koesteren. Het is een onmisbare open plek: een publiek laboratorium voor kunst in de stad, een ruimte voor eigenzinnig museumgedrag en –gedachtegoed.

Middelheimmuseum is een ontmoetingsplaats – voor ideeën en mensen- waar een levenslustige polyfonie van stemmen weerklinkt. Die tot ver daarbuiten te horen is, ook voor de komende generaties.

 

Visie

Het museum zet ook de aantrekkelijk omgeving van het park in om vanuit het plezier van die beleving bij ons publiek goesting te doen ontstaan om kunst te begrijpen. Met dat begrip willen we een waardering voor de erfgoedcollectie consolideren, die toestaat de verantwoordelijkheid ervoor te delen, en anderen aan te zetten hetzelfde te doen. Dat doen we door de collectie in te zetten als motor van een geïntegreerd aanbod van presentaties en een bijhorende gedifferentieerde publieksbemiddeling. Steeds tastbaar én digitaal, net als de realiteit, en net als de erfgoedgemeenschappen. Die begeleiding en toeleiding wordt zoveel mogelijk op maat gemaakt van de verschillende doelgroepen. Maar ze wil ook slagkrachtig zijn: resoneren in Vlaanderen én daarbuiten.

Daarvoor doet het museum een beroep op partnerorganisaties (lokaal, nationaal en internationaal), informele gemeenschappen en individuele bijdragen. In dat netwerk is een centrale positie weggelegd voor de kunstenaar. Zij of hij werkt nieuwe presentatievormen en creaties uit, met en voor het Middelheimmuseum. Dat kan zo een duurzame reflex ontwikkelen voor zowel de sociale, economische en ecologische aspecten van het opdrachtgeven, en expertise in het verwerven en het beheren. Maar het helpt ook de maatschappelijke positie van de kunstenaar te versterken.

Die hedendaagse kunstenaar maakt/toont niet alleen werk, maar zij/ hij kan ook de rol opnemen van onderzoeker, curator of educator en draagt zo bij aan de synthese van de museumfuncties. Die veelzijdigheid in opdrachten is enkel mogelijk als we ook voldoende verschillende kunstenaars aanspreken: een grote diversiteit in achtergrond, bekendheid, gender en praktijk is een kritische voorwaarde. Dit helpt het museum om innovatie op te zoeken in experimentele presentaties, maar ook in de modellen en methodieken die de museumwerking schragen en de daarbij horende technologie. Daar tegenover staat dat het museum een verantwoordelijkheid opneemt in duurzame en correcte werkomstandigheden voor hedendaagse kunstenaars.

Het maakt van het museum een uitstekend laboratorium voor wat kunst in de stad, in de publieke ruimte, allemaal vermag. Het is het kader waar we kunnen overwegen welke artistieke praktijken het verdienen overgedragen te worden aan de komende generaties, en welke uitgedaagd kunnen worden. Welke grenzen respecteren we en welke willen we verleggen? Het Middelheimmuseum plaatst deze vragen centraal in zijn visie op kunst, in een uitnodiging aan de erfgoedgemeenschappen, in het streven naar maatschappelijke relevantie. Het is de drijvende kracht achter onze erfgoedwerking.

Ga naar

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Word vriend van het museum