Overslaan en naar de inhoud gaan

Inclusie van minder evidente publieksgroepen

Het Middelheimmuseum werkt aan een nog gediversifieerder publieksbereik.

Reeds velen vinden de weg naar het Middelheimmuseum, dat gratis toegankelijk is. Toch zou het publieksprofiel nog gediversifieerder kunnen zijn. Graag willen we groepen die minder vertrouwd zijn met cultuur ook bij het museum betrekken. We denken dan in de eerste plaats aan de buurtbewoners uit Antwerpen-Kiel, Wilrijk en Berchem, en aan bepaalde richtingen binnen het onderwijs.

Menno Meewis (voormalig directeur Middelheimmuseum), 2008

“Onze samenleving is in volle beweging: nieuwe grenzen en nieuwe migraties, technologische vernieuwingen, nieuwe economische ontwikkelingen en vaak hollen we elkaar voorbij, elk met onze eigen uitdagingen en doelen. Soms blijven we te veel in onze eigen specialisatie zitten, in onze eigen leefwereld. Het is echter juist dan belangrijk dat een aantal mensen hun verantwoordelijkheid opneemt en samen initiatieven opstart die wijkbewoners een binding geeft met hun omgeving en er voor zorgt dat de publieke ruimte terug beschouwd wordt als een ontmoetingsplaats.” 

 

Buurtwerking

Het Middelheimmuseum tracht steeds een open huis te zijn dat hoge kwaliteit brengt met een lage drempel. Sinds enkele jaren werkt het museum ook steeds meer op andere locaties, onder andere in de publieke ruimte, en wil ook daar kwaliteitsvolle kunst creëren, duiden en toegankelijk maken.

Naar aanleiding van het project ‘Bij-Buurten op het Kiel’ werd een missie, visie, strategie en methodiek ontwikkeld (hieronder te vinden als pdf). Na afloop van het project nam de publiekswerking van het museum de coördinerende en bemiddelende taak van de projectmedewerker over door in eerste instantie eenvoudige initiatieven voor minder cultuurcompetente bezoekers op te zetten en hen te begeleiden in hun eerste ‘aarzelende’ stappen binnen een museum, met rondleidingen in het museum en op het Kiel voor de Kielenaars i.s.m. de projectpartners. Dankzij een overkoepelend (door de dienst Publieksbeleid) georganiseerd systeem van reductietarieven voor Antwerpse welzijnsorganisaties en OCMW, kan het museum de opgedane ervaringen breder toepassen in Antwerpen.

De expertise die het museum in het verleden opbouwde in deze buurtgerichte werking, blijkt een boeiend praktijkvoorbeeld voor andere musea en instellingen. De expo Habitat en de daarbij horende buurtwerking op Luchtbal in het voorjaar van 2010 zou duidelijk een gevolg blijken van het Kielproject. Vanuit het museum wordt nog steeds, vaak naar aanleiding van concrete vragen, expertise gedeeld en verder nagedacht om een dergelijke buurtwerking ook in andere Antwerpse wijken en districten te realiseren. 

Ga naar

Meld je aan voor onze nieuwsbrief